If God is Good, why is there suffering and evil?

Reclame

Originea universului: evoluție sau creație?

Încă de la crearea lumii, ființa inteligentă sub numele de om, se întreabă Cine a creat pământul (sau de unde a apărut ), Cine a creat omul (sau de unde a apărut) și ce se va întâmpla după moartea acestuia. Unii consideră că totul a apărut din nimic – universul, pământul, însuși noi oamenii și tot ce ne înconjoară (plante, animale, etc.), pe când alții consideră că toată materia (universul, pământul, oamenii, etc.) are Un Creator – Dumnezeu. Această dispută privind originile universului, pământului și vieții continuă deja de mult timp.

ev_or_cr__cci Continuarea

Autenticitatea copiilor manuscrise ale cărților Vechiului și Noului Testament. Sunt autentice?

,,Iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.”

(Biblia, Isaia 40:8)

Psalms_Scroll

The Psalms Scroll (11Q5), one of the 972 texts of the Dead Sea Scrolls, with a partial Hebrew transcription 
[Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls].

De-a lungul timpului s-a scris mult și despre „multe”, începînd cu poezii și terminînd cu romane. Bărbaţi și femei din diferite țări și diferite limbi și-au dedicat viața scrisului, și cu toate acestea, toate operele lor luate împreună nu pot fi comparate cu o singură operă: Biblia.

Continuarea

15 вопросов к эволюционистам

Я опубликовал эти вопросы не для того чтобы создать споры, но с целью чтобы вы над ними размышляли, и таким образом сделать вывод.

Спасибо Сreationist.ru за перевод на русский язык (оригинал вы можете найти здесъ)

  1. Как произошла (появилась) первая жизнь? Эволюционист, профессор Пол Дэвис (Paul Davies) признался: «Никто не знает, как смесь безжизненных химических элементов спонтанно организовалась в первую живую клетку» (“Nobody knows how a mixture of lifeless chemicals spontaneously organized themselves into the first living cell.” Davies, Paul, Australian Centre for Astrobiology, Sydney, New Scientist 179(2403):32, 2003). Эндрю Нолл (Andrew Knoll), профессор биологии в Гарварде, сказал: «Мы не знаем, как жизнь возникла на нашей планете» (“we don’t really know how life originated on this planet”. Knoll, Andrew H., PBS Nova interview, How Did Life Begin? July 1, 2004). Самая простая клетка требует для своей работы несколько сотен различных белков. Даже если бы каждый атом в нашей вселенной был задействован в эксперименте, в котором все нужные нам аминокислоты наличествуют для каждой возможной молекулярной конфигурации — даже в этом случае предполагаемой жизни нашей вселенной не хватило бы для формирования хотя бы одного работающего белка среднего размера. Так как же жизнь с ее сотнями белков образовалась по воле одного лишь случая, без участия разумного замысла? Continuarea