Isus Hristos este numai Mîntuitorul (Salvatorul) evreilor sau și a întregei omeniri?

Aceasta este una din cele mai importante întrebări. Este importantă deoarece este o întrebare legată de mîntuirea fiecăruia din noi, căci dacă Isus Hristos este numai Mîntuitorul evreilor, atunci noi toți ceilalți suntem condamnați.

Dar așa să fie oare? Să vedem ce spune Sfînta Scriptură.

Apostolul Ioan în prima sa epistolă scria astfel:

„Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.”(1 Ioan 4:14)

Iar în capitolul doi astfel:

„El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.”(1 Ioan 2:2)

Apostolul Pavel în epistola sa către efeseni scria că „prin El [Isus Hristos] şi unii, şi alţii [în context se vorbește despre evrei și ne-evrei] avem intrare la Tatăl, într-un Duh.” Iar în cap. trei scrie astfel:

„Că adică neamurile [ne-evreii] sunt împreună-moştenitoare cu noi [Apostolul Pavel fusese israelit (Romani 11:1b)], alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea.”(Efeseni 3:6)

Deasemenea și în alte pasaje ale Noului Testament se afirmă clar pentru cine este Domnul Isus Mîntuitor, și anume:

„Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.”(Ioan 3:17)

„Şi ziceau femeii: „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine şi ştim că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.”(Ioan 4:42)

A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!(Ioan 1:29)

Toate aceste versete luate împreună afirmă fără nici o îndoială că: Isus Hristos este Mîntuitorul întregei omeniri.


Odată ce pot apărea obiecții, aș dori să dau răspuns imaginii de mai jos:

Imaginea dată am primit-o ca comentariu la un verset de pe o rețea de socializare.

După cum se vede autorul acestei imagini poate că nici nu avea idee că în Noul Testament sunt asemenea afirmații ca cele de mai sus, care afirmă clar pentru cine este Domnul Isus Mîntuitor (la fel cum nici eu nu știam practic mai nimic din cele scrise în Biblie înainte de a fi creștin [1Corinteni 2:14]). Și nici faptul că acest verset trebuie să fie luat în contextul versetelor dimprejurul lui, în contextul întregei cărți, în contextul întregului Nou Testament și în contextul întregei Biblii.

Deci pentru a înțelege mai bine acest verset, voi da citire cuvintelor din cartea Faptele Apostolilor:

Voi sunteţi fiii prorocilor şi ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noştri, când a zis lui Avraam: ‘Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta.’Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă [evreilor], ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.”(Fapte 3:25-26)

iar în capitolul 13 Apostolul Pavel a spus iudeilor care „vorbeau împotriva celor spuse de Pavel şi-l batjocoreau.”:

Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă [evreilor], dar, fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre neamuri.

deasemenea:

„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;”(Romani 1:16)

Așadar, Domnul Isus trebuia să meargă mai întîi la evrei, căci ei erau „oile pierdute ale casei lui Israel (Matei 15:24)”. Mai întîi casa lui Israel trebuia „hrănită” apoi „cățeii”. Căci dacă Domnul Isus ar fi venit numai pentru evrei, nu ar mai fi dat marea poruncă:

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”(Matei 28:19)

… și nici celelalte versete care afirmă clar pentru cine este El Mîntuitor.

Într-un comentariu al Evangheliei după Matei, din cap. 10 versetele 5 și 6 scrie astfel:

[стих 5] Христос не запрещал ученикам проповедовать язычникам или самарянам, если они встретят их по дороге, но сначала они должны были нести благую весть избранному народу – иудеям из близлежащих местностей (ср. Рим. 1:16). [стих 6] Иисус еще более конкретизировал очередность, в которой должно быть проповедано Евангелие, чем тогда, когда Он сказал, что Евангелие только для тех, кто духовно болен (9:13) и нуждается во враче (Лк. 5:31, 32).”(Учебная Библия с комментариями Джона Мак-Артура)

Traducere:

[vs. 5] Hristos nu le-a interzis ucenicilor Săi să predice neamurilor sau samaritenilor dacă îi vor întîlni pe drum, dar mai întîi vestea cea bună trebuia să fie dusă poporului ales – evreilor din localitățile apropiate (comparați Romani 1:16). [vs.6] Isus și mai mult a concretizat ordinea în care trebuie propovăduită Evanghelia, decît atunci, cînd El a spus că Evanghelia este doar pentru cei care sunt bolnavi spiritual (9:13) și au nevoie de medic (Luca 5:31-32).”

În fine, Isus Hristos a fost, este și va rămîne Mîntuitorul lumii, fie ești de acord cu acest lucru fie nu. De aceea, fiecare din noi este responsabil de faptul cum își trăiește viața, căci:

„Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…”(Fapte 17:30-31)

Reclame

Un gând despre &8222;Isus Hristos este numai Mîntuitorul (Salvatorul) evreilor sau și a întregei omeniri?&8221;

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s